30 populære pentest-verktøy for sårbarhetsvurderinger

Her er en liste over 30 populære pentest-verktøy som ofte brukes av sikkerhetseksperter for å utføre penetrasjonstesting og sårbarhetsvurderinger:

 1. Metasploit – et rammeverk for å utvikle og utføre utnyttelseskode
 2. nmap – et nettverksskanneverktøy
 3. Burp Suite – et sikkerhetstestverktøy for nettapplikasjoner
 4. Aircrack-ng – et testverktøy for trådløs nettverkssikkerhet
 5. sqlmap – et verktøy for å teste og utnytte SQL-injeksjonssårbarheter
 6. John the Ripper – et verktøy for å knekke passord
 7. Maltego – et verktøy for å visualisere og analysere data fra ulike kilder
 8. Wireshark – et pakkefangst- og analyseverktøy
 9. Nexpose – et sårbarhetshåndteringsverktøy
 10. OpenVAS – et sårbarhetsskanning og administrasjonsverktøy
 11. Cain & Abel – et passordgjenopprettingsverktøy
 12. THC Hydra – et verktøy for å knekke passord
 13. Nikto – et verktøy for skanning av sårbarheter på nettserver
 14. QualysGuard – en skybasert sårbarhetsadministrasjons- og overholdelsesplattform
 15. sqlninja – et verktøy for å utnytte SQL-injeksjonssårbarheter
 16. Core Impact – et kommersielt penetrasjonstestverktøy
 17. Nessus – et sårbarhetsskanning og administrasjonsverktøy
 18. Netcat – et nettverksverktøy for lesing og skriving til nettverkstilkoblinger
 19. Reaver – et verktøy for å knekke WiFi Protected Setup (WPS) pinner
 20. WebScarab – et sikkerhetstestverktøy for nettapplikasjoner
 21. fgdump – et verktøy for å dumpe passordhasher fra Windows-systemer
 22. Kismet – et trådløst nettverkssniffer- og inntrengningsdeteksjonssystem
 23. Skipfish – en sikkerhetsskanner for nettapplikasjoner
 24. Wfuzz – et sikkerhetstestverktøy for nettapplikasjoner
 25. Netbus – et verktøy for fjernkontroll av datamaskiner over et nettverk
 26. APT2 – et verktøy for å automatisere oppdagelse, utnyttelse og rapportering av sårbarheter
 27. sqlmap – et verktøy for å teste og utnytte SQL-injeksjonssårbarheter
 28. THC-SSL-DOS – et verktøy for å teste motstandsdyktigheten til servere mot SSL-baserte angrep
 29. WPScan – en WordPress sikkerhetsskanner
 30. Social Engineering Toolkit (SET) – et verktøy for å utføre sosiale ingeniørangrep.

Leave a Comment