Pentest Sikkerhetstesting / Inntrengingstesting Priser i Norge

Hva koster det å få Pentest / sikkerhetstesting hjelp fra et ekspert?

Penetrasjonstesting er et kritisk aspekt ved cybersikkerhet, og etter hvert som verden blir stadig mer digital, øker etterspørselen etter dyktige penetrasjonstestere. Kostnaden for et penetrasjonstestprosjekt kan variere mye avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet, samt kvalifikasjonene og erfaringen til penetrasjonstesterne som utfører arbeidet.

I gjennomsnitt kan et grunnleggende penetrasjonstestingsprosjekt koste alt fra 50 000 nok til 150 000 nok, mens mer komplekse prosjekter kan koste oppover 500 000 nok eller mer. Kostnaden for et prosjekt vil også avhenge av typen test som utføres. For eksempel vil en penetrasjonstest for små applikasjoner vanligvis koste mindre enn en penetrasjonstest for full infrastruktur.Hvis du ikke har råd, kan du ta en sårbarhetsskanning på 10 000 nok lappen.

Varigheten av et penetrasjonstestprosjekt kan også variere mye, avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet. En grunnleggende nettapplikasjonspenetrasjonstest kan bare ta noen få dager å fullføre, mens en full infrastrukturpenetrasjonstest kan ta flere uker eller til og med måneder.

En av de vanligste typene etisk hacking / penetrasjonstesting og Inntrengingstesting er den eksterne penetrasjonstesten, som simulerer et angrep fra en ekstern angriper. Denne typen tester fokuserer vanligvis på organisasjonens eksterne systemer, for eksempel webapplikasjoner og offentlig infrastruktur. Målet med en ekstern penetrasjonstest er å identifisere sårbarheter som kan utnyttes av en angriper for å få uautorisert tilgang til organisasjonens systemer og data.

En annen vanlig type penetrasjonstesting er den interne penetrasjonstesten, som simulerer et angrep fra organisasjonen. Denne typen tester fokuserer vanligvis på organisasjonens interne systemer og infrastruktur, slik som interne nettverk og servere. Målet med en intern penetrasjonstest er å identifisere sårbarheter som kan utnyttes av en angriper som allerede har fått tilgang til organisasjonens systemer og data.

Avslutningsvis kan kostnadene for et penetrasjonstestprosjekt variere mye avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet, samt kvalifikasjonene og erfaringen til penetrasjonstesterne / etisk hackerene som utfører arbeidet. Organisasjoner bør samarbeide med erfarne og kvalifiserte penetrasjonstestere for å sikre at deres systemer og data er sikre og for å identifisere og utbedre eventuelle sårbarheter som kan eksistere. Med den rette kombinasjonen av tekniske ferdigheter, erfaring og sertifiseringer kan en karriere innen penetrasjonstesting være svært givende og tilby et høyt inntjeningspotensial.

Spørsmål: Hvorfor er penetrasjonstesting viktig?
Penetrasjonstesting er et viktig aspekt ved cybersikkerhet, siden det hjelper organisasjoner med å identifisere og utbedre sårbarheter i systemene deres før de kan utnyttes av angripere. Ved å simulere et angrep fra den virkelige verden, gir penetrasjonstesting organisasjoner en bedre forståelse av deres sikkerhetsstilling og hjelper dem med å identifisere og prioritere områder for forbedring.

Spørsmål: Hvilke typer systemer kan testes?
Jeg utfører penetrasjonstesting på et bredt spekter av systemer, inkludert:
-Webapplikasjoner
-Nettverk
-Mobilapplikasjoner
-Skyinfrastruktur
-IoT-enheter
-Industrielle kontrollsystemer

Spørsmål: Hvordan utføres en penetrasjonstest?
En typisk penetrasjonstest utføres i flere faser, inkludert rekognosering, skanning, utnyttelse og etterutnyttelse. Under rekognosering samler penetrasjonstesteren informasjon om målsystemet og dets nettverk. I skanningsfasen bruker testeren ulike verktøy for å identifisere sårbarheter i systemet. Under utnyttelse forsøker testeren å utnytte de identifiserte sårbarhetene og få uautorisert tilgang til systemet. I post-utnyttelsesfasen identifiserer testeren all sensitiv informasjon eller data som en angriper kan få tilgang til.

Spørsmål: Hvordan rapporteres resultatene og anbefalingene?
Jeg leverer detaljerte rapporter som dokumenterer sårbarhetene som ble identifisert under penetrasjonstesten, inkludert en beskrivelse av sårbarheten, risikonivået og anbefalinger for utbedring. Rapportene inkluderer også et sammendrag som gir en oversikt over testresultatene og anbefalinger for å forbedre organisasjonens sikkerhetsstilling.

Spørsmål: Hvor ofte bør en organisasjon gjennomføre penetrasjonstesting?
Penetrasjonstesting avhenger av organisasjonens risikoprofil, men det anbefales generelt at organisasjoner gjennomfører penetrasjonstesting på jevnlig basis, for eksempel årlig eller etter større endringer i deres systemer eller infrastruktur.

Spørsmål: Hvordan sikrer du at pentesterne dine har de nødvendige ferdighetene og kvalifikasjonene?

Vårt firma hvor jeg jobber i dag Experis ansetter kun sertifiserte og erfarne pentestere som har bestått strenge kvalifikasjoner og bakgrunnssjekk. I tillegg er testerne våre pålagt å opprettholde sertifiseringene sine gjennom kontinuerlig opplæring og utdanning.

Hire me via firmaet mitt !! 🙂

Spørsmål: Kan du gjennomføre en penetrasjonstest på en organisasjons systemer uten deres viten?
Nei, vi gjennomfører alltid penetrasjonstesting med kunnskap og samtykke fra organisasjonen. Dette er kjent som “white box”-testing, hvor testeren får informasjon om målsystemet og dets nettverk. “Black box”-testing, der testeren har liten eller ingen informasjon om målsystemet, er ikke etisk og utføres ikke av vårt selskap.

Spørsmål: Vil en penetrasjonstest forårsake skade på en organisasjons systemer?
Vårt firma legger stor vekt på å sikre at våre testmetoder ikke forårsaker skade på en organisasjons systemer. I noen tilfeller kan imidlertid sårbarheter utilsiktet utnyttes under testprosessen, noe som kan føre til midlertidig avbrudd i tjenesten. Våre testere vil samarbeide med organisasjonen for å minimere potensielle forstyrrelser og sikre at systemene gjenopprettes til normal drift så raskt som mulig.

Spørsmål: Hva er inkludert i et engasjement med penetrasjonstesting?
Et typisk engasjement inkluderer en detaljert sikkerhetsvurdering av målsystemene, identifisering av sårbarheter og anbefalinger for utbedring. Vårt firma gir også et sammendrag av testresultatene og en detaljert rapport over alle identifiserte sårbarheter.

Spørsmål: Utfører du også utbedringstjenester?
Vårt firma tilbyr ikke utbedringstjenester, men vi vil gi anbefalinger om hvordan man kan utbedre de identifiserte sårbarhetene. Vi kan også gi veiledning om hvordan anbefalingene implementeres og kan bistå med å validere utbedringsarbeidet.

Spørsmål: Vil din bedrift signere en taushetserklæring (NDA)?

Ja, selskapet vårt signerer gjerne en NDA med klienter for å sikre konfidensialiteten til engasjementet med penetrasjonstesting og informasjonen som samles inn under testen.

Spørsmål: Kan du teste samsvar med spesifikke forskrifter eller standarder?
Ja, selskapet vårt kan utføre penetrasjonstesting for å verifisere samsvar med spesifikke forskrifter eller standarder, for eksempel PCI DSS, HIPAA og SOC 2.

Leave a Comment