Penetrasjonstester lønn og scope i Norge

Lønn:Penetrasjonstesting er et kritisk aspekt ved cybersikkerhet, og etter hvert som verden blir stadig mer digital, øker etterspørselen etter dyktige penetrasjonstestere. I Europa varierer gjennomsnittslønnen for en etisk hacker fra rundt 500 000 nok til 950 000 nok per år, med potensial for enda høyere inntekter for de med spesialiserte ferdigheter og erfaring.

En karrierevei innen penetrasjonstesting begynner vanligvis med et sterkt grunnlag innen informatikk og en dyp forståelse av nettverks- og nettteknologier. Entry-level stillinger i feltet kan inkludere roller som sikkerhetsanalytiker eller junior penetrasjonstester, med lønn i området € 40 000 til € 90 000 i europa. Disse stillingene innebærer vanligvis å jobbe som en del av et team, utføre sårbarhetsvurderinger og penetrasjonstesting på ulike systemer og nettverk.

Ettersom en penetrasjonstester får mer erfaring og tar på seg mer komplekse prosjekter, kan lønnen deres øke til 70 000 nok per år. Mange penetrasjonstestere velger også å spesialisere seg på et spesifikt område av sikkerhet, for eksempel nettapplikasjonssikkerhet eller mobilsikkerhet, noe som kan øke inntjeningspotensialet deres. For eksempel kan en penetrasjonstester med ekspertise innen skysikkerhet befale en høyere lønn ettersom etterspørselen etter skysikkerhetseksperter er høy.

I tillegg til lønn mottar mange penetrasjonstestere også fordeler som helseforsikring, pensjonsordninger og betalt fri. Noen selskaper kan også tilby bonuser eller overskuddsdelingsplaner. 1GitHub – OWASP/ASVS: Application Security Verification Standard

Certs: For å komme videre i karrieren kan penetrasjonstestere og etisk hacker forfølge sertifiseringer som Offensive Security Certified Professional (OSCP), OCEP, Certified Ethical Hacker (CEH), eller GIAC Certified Penetration Tester (GPEN). Disse sertifiseringene viser et høyt nivå av ferdigheter og kunnskap på feltet og kan åpne for muligheter for flere ledende stillinger eller høyere lønn. Mange arbeidsgivere verdsetter også praktisk erfaring, så deltakelse i capture the flag-arrangementer eller bug bounty-programmer kan også være fordelaktig for en penetrasjonstester som ønsker å fremme karrieren. 25 ethical hacker certifications to consider | TechTarget

Penetrasjonstesting en utfordrende og givende karrierevei med et konkurransedyktig lønnsområde. Ettersom teknologien fortsetter å utvikle seg, vil etterspørselen etter dyktige penetrasjonstestere sannsynligvis fortsette å vokse, noe som gjør det til en spennende tid å gå inn på feltet. Med den rette kombinasjonen av tekniske ferdigheter, erfaring og sertifiseringer kan en karriere innen penetrasjonstesting være svært givende og tilby et høyt inntjeningspotensial.

Framtida av pentest og scope i Norge: Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg og organisasjoner blir stadig mer avhengige av digitale systemer, vil etterspørselen etter dyktige penetrasjonstestere sannsynligvis vokse i de kommende årene. Dette betyr at studenter som er interessert i å forfølge en karriere innen cybersikkerhet og penetrasjonstesting, kan forvente å ha en rekke jobbmuligheter tilgjengelig for dem.

I tillegg til tradisjonelle penetrasjonstestingsroller, kan studentene også ha mulighet til å spesialisere seg på områder som skysikkerhet, mobilsikkerhet og IoT-sikkerhet. Etter hvert som organisasjoner fortsetter å ta i bruk ny teknologi, vil det være et økende behov for dyktige fagfolk som kan identifisere og redusere sikkerhetsrisikoer på disse områdene.

En annen trend som kan påvirke fremtiden for pentesting er bruken av A.I intelligens og maskinlæring. Disse teknologiene har potensial til å forbedre effektiviteten av penetrasjonstesting ved å automatisere visse aspekter av prosessen. Dette kan føre til utvikling av nye A.I verktøy og teknikker som kan hjelpe penetrasjonstestere med å identifisere sårbarheter raskere og mer effektivt.

Samlet sett ser fremtiden for pentesting lovende ut for studenter som er interessert i å forfølge en karriere innen cybersikkerhet. Med fortsatt etterspørsel etter dyktige fagfolk og pågående fremskritt innen teknologi, vil det være mange muligheter for studenter å bygge givende karrierer på dette feltet. Det er imidlertid viktig for studentene å holde seg oppdatert med de nyeste trendene og teknologiene for å forbli konkurransedyktige og relevante på arbeidsmarkedet. 3Lønn (ssb.no)

Sources / Kilder:

Leave a Comment