Penetrasjonstest Guiden – Spørsmål og svar edition

1.Penetrasjonstesting, også kjent som pen testing, er en metode for å evaluere sikkerheten til et datasystem eller nettverk ved å simulere et angrep fra en ondsinnet outsider eller insider. Målet med pen testing er å identifisere sårbarheter og svakheter i systemet eller nettverket som kan utnyttes av angripere, og å gi anbefalinger for å forbedre sikkerheten.

 1. Hvorfor er penetrasjonstesting og sikkerhetstesting viktig?

Penetrasjonstesting er viktig fordi det hjelper organisasjoner med å identifisere sårbarheter og svakheter i systemene deres før angripere kan utnytte dem. Dette kan bidra til å forhindre datainnbrudd, systemnedetid og økonomiske tap. Dessuten krever mange forskrifter og overholdelsesstandarder regelmessig pen testing som en måte å sikre datasikkerheten på.

 1. Hvor ofte bør jeg utføre penetrasjonstesting?

Frekvensen av pen testing avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen og kompleksiteten til organisasjonens systemer, risikonivået knyttet til dataene dine og eventuelle overholdelseskrav. Generelt anbefales det at organisasjoner utfører pen testing minst en gang i året, og hyppigere for høyrisikosystemer eller etter større endringer i nettverket.

 1. Hva er forskjellen mellom en sårbarhetsskanning og en penetrasjonstest?

En sårbarhetsskanning er en automatisert prosess som skanner et system eller nettverk for kjente sårbarheter, som manglende oppdateringer eller feilinnstillinger. En penetrasjonstest simulerer imidlertid et virkelighetsangrep ved å forsøke å utnytte sårbarheter og få uautorisert tilgang til systemet. Mens en sårbarhetsskanning kan identifisere potensielle svakheter, gir en pen test en grundigere vurdering av systemets totale sikkerhetsposisjon.

Mens både penetrasjonstester og sårbarhetsskanning er metoder for å evaluere sikkerheten i systemene, er det noen viktige forskjeller mellom dem. En sårbarhetsskanning er en automatisert prosess som skanner systemene for kjente sårbarheter og feil. En penetrasjonstest derimot, involverer manuell testing av systemene og applikasjonene for å finne sårbarheter og prøve å utnytte dem.

En sårbarhetsskanning er ofte mindre tidkrevende og mindre kostbar enn en penetrasjonstest, men gir også mindre omfattende resultater. Mens en sårbarhetsskanning kan avdekke mange sårbarheter, kan den ikke identifisere alle sårbarheter, spesielt de som er ukjente eller ikke har en kjent patch.

Penetrasjonstesting gir mer omfattende resultater og gir en bedre forståelse av organisasjonens sikkerhet og risikoprofil. Det anbefales derfor at organisasjoner gjennomfører både sårbarhetsskanning og pentest.

 1. Hva er trinnene i en typisk penetrasjonstest?

En typisk pen test innebærer flere trinn, inkludert rekognosering, skanning, utnyttelse og post-utnyttelse. Under rekognoseringsfasen samler testeren informasjon om målsystemet eller nettverket, som IP-adresser, domenenavn og ansattes navn. I skanningsfasen bruker testerne ulike verktøy for å skanne målsystemet for sårbarheter. I utnyttelsesfasen forsøker testerne å utnytte eventuelle funnede sårbarheter for å få uautorisert tilgang til systemet eller nettverket. Til slutt, i post-utnyttelsesfasen, forsøker testerne å opprettholde tilgangen til systemet og samle sensitiv informasjon, for å simulere en angripen.

 1. Hva skjer etter en penetrasjonstest?

Etter en pen test vil testteamet gi en rapport som beskriver funnene og anbefalingene for å forbedre sikkerheten. Rapporten vil vanligvis inneholde detaljerte beskrivelser av sårbarheter som ble funnet, en vurdering av risikoen de utgjør og forslag til tiltak som kan tas for å rette opp problemene. Organisasjoner kan bruke denne rapporten til å planlegge og implementere forbedringer i sikkerheten og redusere risikoen for fremtidige angrep.

 1. Hvordan velger jeg en pålitelig penetrasjonstestingstjeneste?

Når du velger en penetrasjonstestingstjeneste, bør du se etter et selskap som har erfaring og ekspertise innen området. Det er viktig å velge et selskap som har en grundig forståelse av dine behov og krav, og som kan tilby en skreddersydd testingplan som passer for din organisasjon. Selskapet bør også ha nødvendige sertifiseringer og akkrediteringer for å sikre at testene utføres i samsvar med beste praksis og standarder. BTW jeg også tilgjengelig for møtet gjennom firmaet. 🙂

 1. Er penetrasjonstesting lovlig?

Ja, penetrasjonstesting er lovlig, så lenge det utføres av en autorisert tester eller team og med godkjennelse fra organisasjonen som eier systemene som testes. Det er viktig å sørge for at alle involverte parter er klar over testingen og dens formål for å unngå eventuelle misforståelser eller feilaktige anklager om datainnbrudd eller andre former for ulovlig aktivitet.

 1. Hva kan jeg gjøre for å forberede meg på en penetrasjonstest?

Før en pen-test kan det være lurt å gjennomføre en intern sårbarhetsvurdering for å identifisere og rette opp eventuelle åpenbare sårbarheter på forhånd. Dere kan også forberede seg ved å sikre at de har riktig tilgang til systemene som skal testes, samt ved å gi testteamet all nødvendig informasjon om nettverkstopologien, inkludert IP-adresser, nettverkssegmenter og servere. Det kan også være lurt å varsle ansatte om testingen på forhånd for å unngå unødvendig bekymring.

 1. Hvor ofte bør jeg gjøre en penetrasjonstest?

Hyppigheten av penetrasjonstester avhenger av flere faktorer, inkludert størrelsen på organisasjonen, type systemer og applikasjoner som testes, og graden av endringer som gjøres i systemene over tid. Generelt anbefales det at organisasjoner gjennomfører penetrasjonstester på årlig basis, og etter større endringer i systemene eller applikasjonene. Dette kan imidlertid variere avhengig av organisasjonens spesifikke behov og risikovurderinger.

 1. Kan en penetrasjonstest garantere full sikkerhet?

Nei, en penetrasjonstest kan ikke garantere full sikkerhet. Selv om penetrasjonstesting kan bidra til å identifisere og rette opp sårbarheter i systemene og applikasjonene, kan det fortsatt være ukjente sårbarheter og risikoer som ikke ble oppdaget under testen. Det er viktig å huske på at sikkerhet er en kontinuerlig prosess, og at organisasjoner bør implementere en helhetlig tilnærming til sikkerhet som inkluderer teknologi, prosesser og opplæring av ansatte.

 1. Hva skjer hvis en penetrasjonstest avdekker sensitive data?

Hvis en penetrasjonstest avdekker sensitive data, bør testteamet rapportere dette til organisasjonen umiddelbart, og dataene bør sikres så raskt som mulig. Det er viktig å sørge for at dataene ikke blir utnyttet av uautoriserte personer eller organisasjoner, og å iverksette tiltak for å beskytte dataene i fremtiden.

 1. Kan en penetrasjonstest påvirke systemets ytelse?

Ja, en penetrasjonstest kan påvirke systemets ytelse, spesielt hvis testen involverer intensiv bruk av ressurser eller utnyttelse av sårbarheter som kan føre til systemkrasj eller nedetid. Det er viktig å velge en pålitelig testleverandør som kan utføre testen på en forsvarlig måte og minimere risikoen for skade på systemene.

 1. Kan penetrasjonstest være en erstatning for andre sikkerhetstiltak?

Nei, penetrasjonstesting kan ikke erstatte andre sikkerhetstiltak som brannmur, antivirus og andre teknologiske løsninger. Penetrasjonstesting er en av mange metoder som kan brukes for å evaluere sikkerheten i systemene og applikasjonene, men det er viktig å huske på at sikkerhet er en helhetlig tilnærming som krever en kombinasjon av teknologi, prosesser og opplæring av ansatte.

 1. Hva slags informasjon trenger testleverandøren for å utføre en penetrasjonstest?

For å utføre en penetrasjonstest, trenger testleverandøren informasjon om systemene eller applikasjonene som skal testes, inkludert IP-adresser, URL-er, programvareversjoner og annen relevant informasjon. Testleverandøren trenger også tilgang til systemene for å kunne gjennomføre testen. Det er viktig å sørge for at testleverandøren har riktig tillatelse og autorisasjon for å utføre testen.

 1. Hvordan kan jeg velge riktig testleverandør for min organisasjon?

Når du velger en testleverandør, bør du vurdere faktorer som erfaring, sertifiseringer og referanser. Du bør også undersøke leverandørens tilnærming til testing, metodikk og verktøy som brukes, og om de kan tilpasse testen til organisasjonens spesifikke behov. Det er viktig å velge en pålitelig testleverandør som kan utføre testen på en forsvarlig måte og levere resultater og rapporter som er lett å forstå.

 1. Hvordan kan jeg maksimere verdien av en penetrasjonstest for min organisasjon?

For å maksimere verdien av en penetrasjonstest, bør organisasjonen sørge for å bruke testresultatene til å forbedre sikkerheten i systemene og applikasjonene. Dette kan omfatte å rette opp identifiserte sårbarheter, implementere nye sikkerhetstiltak, og opplæring av ansatte i sikkerhetsbevissthet og praksis. Organisasjoner bør også gjennomføre regelmessige penetrasjonstester for å sikre at systemene og applikasjonene forblir sikre over tid.

Leave a Comment