Sårbarhetsskanning: En Omfattende Guide for Nybegynnere

Innholdsfortegnelse

 1. Betydningen av Sårbarhetsskanning
 2. Typer av Sårbarhetsskannere
 3. Trinn for å Utføre Sårbarhetsskanning
 4. Velge riktig Sårbarhetsskanningverktøy
 5. Vanlige Feil ved Sårbarhetsskanning

Sårbarhetsskanning er en organisert tilnærming til å identifisere, klassifisere og adressere sikkerhetssvakheter, som er kjent som sårbarheter, i et nettverk, en applikasjon, eller et system [1] Dowd, P., & McHenry, J. (2017). Network vulnerability assessment. No Starch Press.. Disse sårbarhetene kan utnyttes av cyberkriminelle, noe som kan føre til uautorisert tilgang, datatap, eller systemfeil [2] Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2011). Principles of information security. Cengage Learning..

1. Betydningen av Sårbarhetsskanning

Sårbarhetsskanning er en viktig del av en omfattende cybersikkerhetsstrategi. Den hjelper organisasjoner med å forstå deres sikkerhetsposisjon og håndtere risikoer effektivt [3]. Med den økende sofistikeringen og frekvensen av cybertrusler, har regelmessig sårbarhetsskanning blitt en nødvendighet, ikke et alternativ. Den hjelper med:

 • Å oppdage kjente sårbarheter før de kan utnyttes
 • Å opprettholde overholdelse av bransjestandarder og forskrifter
 • Å prioritere sikkerhetsressurser basert på identifiserte risikoer

2. Typer av Sårbarhetsskannere

Det er hovedsakelig tre typer sårbarhetsskannere:

 • Nettverksbaserte Skannere skanner nettverket for potensielle nettverkssikkerhetshull [4].
 • Vertsbaserte Skannere identifiserer sårbarheter i verter og enheter på nettverket ditt [5].
 • Webapplikasjonsskannere inspiserer webapplikasjoner for sikkerhetssvakheter [6].

3. Trinn for å Utføre Sårbarhetsskanning

 1. Identifiser Eiendeler: Det første trinnet innebærer å katalogisere alle enheter, applikasjoner og data som må beskyttes [7].
 2. Velg Passende Skanningverktøy: Velg et sårbarhetsskanningverktøy som passer dine spesifikke behov.
 3. Kjør Skanningen: Utfør skanningen ved hjelp av det valgte verktøyet. Sørg for minimal forstyrrelse i daglige operasjoner [8].
 4. Analyser Skanneresultater: Gå gjennom resultatene for å identifisere og prioritere sårbarheter.
 5. Avhjelp Identifiserte Sårbarheter: Implementer oppdateringer og rettelser for å adressere sårbarheter.
 6. Skann på nytt: Etter avhjelping, skann på nytt for å sikre at alle sårbarheter er løst.

4. Velge riktig Sårbarhetsskanningverktøy

Det er avgjørende å velge riktig verktøy. Se etter verktøy som tilbyr en balanse mellom omfattende dekning og brukervennlighet. Noen funksjoner du bør vurdere er:

 • Omfattende dekning av alle nettverksressurser
 • Prioritering av identifiserte sårbarheter
 • Regelmessige oppdateringer for å anerkjenne de nyeste sårbarhetene
 • Brukervennlighet og støtte for effektiv verktøyutnyttelse

5. Vanlige Feil ved Sårbarhetsskanning

Sårbarhetsskanning er en kompleks prosess og vanlige feil inkluderer:

 • Ikke skanne ofte nok
 • Ignorere mindre sårbarheter som kan utnyttes i en kjede
 • Ikke avhjelpe identifiserte sårbarheter raskt

Sårbarhetsskanning er avgjørende for å opprettholde en sterk sikkerhetsposisjon. Ved å forstå og regelmessig skanne etter sårbarheter, kan organisasjoner effektivt håndtere sine cyberrisikoer og skape et tryggere digitalt miljø.

Referanser

 1. Dowd, P., & McHenry, J. (2017). Network vulnerability assessment. No Starch Press.
 2. Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2011). Principles of information security. Cengage Learning.
 3. Karagiannis, G. (2018). Vulnerability management for cybersecurity. CRC Press.
 4. McClure, S., Scambray, J., & Kurtz, G. (2012). Hacking exposed 7: Network security secrets and solutions. McGraw Hill Professional.
 5. Jones, K., Bejtlich, R., & Rose, C. W. (2005). Real digital forensics: Computer security and incident response. Addison-Wesley Professional.
 6. Hope, P., Walther, B., & Gouveia, F. P. (2011). Web security testing cookbook: systematic techniques to find problems fast. O’Reilly Media, Inc.
 7. De Vivo, M., De Vivo, G., & Kim, H. J. (1998). Understanding your vulnerabilities. IEEE Spectrum, 35(4), 42-50.
 8. Johnson, B., & Northcutt, S. (2002). Network intrusion detection. New Riders.

Leave a Comment